Thi công đúc chuông đồng 2000kg chùa Ba Sao để đón VESAS 2019

Thi công đúc chuông đồng 2000kg chùa Ba Sao để đón VESAS 2019

17/11/2020 4:36:08 PM | 51

Xước đúc đồng mỹ nghệ Nhận thi công đúc chuông đồng trực tiếp tại các đền, đình, chùa với mọi kích thước yêu cầu. Mọi thông tin xin liên hệ:

Điện thoại:  0942 483 988  - 0972.191.423
Hotline:  0865.029.386 - 0865.029.288 
Email: dodongmynghetaihanoi@gmail.com 
Website: dodongmynghe.com.vn