Đồ đồng phòng khách

Đồ đồng phòng khách


Bát cửu chấp binh khí bằng đồng đẹp

Bát cửu chấp binh khí bằng đồng cao 1 m và 1m8

Tranh đồng thuận buồm xuôi gió nền xanh đẹp

Đơn vị sản xuất: Tranh được sản xuất thủ công tại xưởng đồ đồng mỹ nghệ Kích thước: 2300 x 1200 (mm). ...

Tranh đồng thuận buồm xuôi gió treo phòng khách

Đơn vị sản xuất: Tranh được sản xuất thủ công tại xưởng đúc đồng Thuấn Dung Kích thước: 2300 x 1200 (mm). ...

Tranh đồng mã đáo thành công khổ lớn

Đơn vị sản xuất: Tranh được sản xuất thủ công tại xưởng đúc Đồ đồng mỹ nghệ Kích thước: 2300 x 1200 ...

Mặt trống đồng thếp bạc đẹp để phòng khách

Mặt trống đồng thếp bạc đẹp để phòng khách được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài thếp bạc được chế tác thủ công từ ...

Tranh đồng Vinh quy bái tổ 2m3 x 1m2 treo phòng khách

Kích thước: 2300 x 1200 (mm) Đơn vị sản xuất: Tranh được sản xuất thủ công tại xưởng đúc đồng đồ đồng ...

Đôi gà Tùng phong thủy bằng đồng thếp vàng đẹp

Đôi gà Tùng phong thủy bằng đồng thếp vàng đẹp được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% được chế tác thủ công từ Đồ ...

Tượng rồng bằng đồng thếp vàng 24k đẹp

Tượng rồng bằng đồng thếp vàng 24k đẹp đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100%, bề ngoài được thếp vàng được chế tác thủ công từ Đồ đồng ...

Quà tặng mặt trống đúc nguyên khối

Quà tặng mặt trống đúc nguyên khối được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài thếp vàng được chế tác thủ công từ Đồ đồng ...
Đang xem 1/3 trang. Tổng số: 26 bản ghi được tìm thấy.