Đồ đồng phòng thờ

Đồ đồng phòng thờ


Đỉnh thất lân vần cầu khảm tam khí 5 chữ vàng

Đỉnh thất lân vần cầu khảm tam khí 5 chữ vàng được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm tam khí 5 chữ ...

Đỉnh đồng chữ thọ đúc nổi dơi mây đẹp

Đỉnh đồng chữ thọ đúc nổi dơi mây đẹp được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khắc chữ và các hoa văn ...

Chóe đồng khảm ngũ sắc cao cấp

Chóe đồng khảm ngũ sắc cao cấp được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm ngũ sắc được chế tác thủ công ...

Lọ lộc bình bằng đồng khảm ngũ sắc cao cấp

Lọ lộc bình bằng đồng khảm ngũ sắc cao cấp được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm ngũ sắc được chế ...

Bộ Tam Sự bằng đồng cao cấp

Bộ Tam Sự bằng đồng cao cấp được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm tam khí hoặc khảm ngũ sắc hoặc ...

Lọ lộc bình bằng đồng đỏ khảm tam khí cao cấp

Lọ lộc bình bằng đồng đỏ khảm tam khí cao cấp được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm tam khí được chế ...

Lọ lộc bình khảm tam khí cao 60cm

Lọ lộc bình bằng đồng đỏ khảm tam khí cao 60cm được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm tam khí được chế ...

Lọ hoa long phụng bằng đồng khảm ngũ sắc

Lọ hoa bằng đồng khảm ngũ sắc long phụng cao 42 cm được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm ngũ sắc ...

Tượng đồng Thích Ca Mẫu Ni ngồi cầm bát cỡ nhỏ cao 42cm

Đơn vị sản xuất: Tượng được sản xuất thủ công tại xưởng đúc đồng Nam Đại Phong Kích thước: cao 42 cm ...

Lọ Lộc Bình bằng đồng khảm tam khí đẹp cao cấp

Lọ Lộc Bình bằng đồng khảm tam khí đẹp cao cấp cao 89cm được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm tam ...

Lọ lộc bình củ tỏi bằng đồng khảm ngũ sắc giá rẻ

Lọ lộc bình củ tỏi bằng đồng khảm ngũ sắc giá rẻ được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm ngũ sắc được chế ...

Lọ củ tỏi bằng đồng khảm ngũ sắc đẹp

Lọ củ tỏi bằng đồng khảm ngũ sắc đẹp được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối 100% bề ngoài được khảm ngũ sắc được chế tác thủ ...
Đang xem 1/2 trang. Tổng số: 20 bản ghi được tìm thấy.